Bestyrelsen

Formand
Troels Nørmark Lund
troelsnoermarklund@gmail.com
tlf.: 30545930

Næstformand
Ejner Mogensen
ejner@melm.dk
tlf.: 20265836

Kasserer
Leif Kirkegaard
info@stribforsamlingshus.dk
tlf.: 27852308

Bestyrelsesmedlemmer
Jørgen Schelde
Senna Lund Clausen
Søren Johansen
Ninna Nielsen

Suppleanter
Niels Christian Larsen

Hvis du har ris, ros, tips, forslag til forbedringer eller bare en kommentar er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på ovennævnte mail.

Bestyrer
Ellen Larsen
larsen49@live.dk 
Tlf. 2367 7301

Strib Forsamlingshus